Endast resor på beställningstrafik för minimum 35 personer fr.o.m. den 1 mars 2015.